A-TRAKTOR, FÖRÄNDRADE REGLER

Nu förändras reglerna för att framföra en A-traktor på vägarna.
* Passagerare får endast färdas på en plats som är avsedd för passagerare
* De som färdas i en A-traktor ska använda bilbälte
* Högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h