Handledare

Introduktionsutbildning för handledare och elever vid privat övningskörning
Enligt regeringsbeslut måste elever och deras handledare genomgå en 3 timmars utbildning (effektiv tid) för att få bedriva privat övningskörning. För er som gått kursen tidigare gäller nya regler för detta vilket underlättar för er som redan är handledare. Bla gäller kursen i fem år from det datumet då utbildningen genomfördes. Läs mer på www.transportstyrelsen.se.

Viktigt att tänka på:
Eleven måste vara 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. En handledare får ha max 5 st elever med sig vid ett och samma kurstillfälle. En elev får ha max 5 st handledare med sig. Ta med blanketter (beställs ifrån www.transportstyrelsen.se) till introduktionsutbildningen så kan vi hjälpa er med bla synundersökningen vilken vi utför gratis. Behöver ni hjälp med detta så var vänlig och kom i god tid till kursen.

Vem kan bli handledare?
Den som har fyllt 24 år och haft körkort på aktuell behörighet under minst 5 av de senaste 10 åren, samt 3 år i obruten följd kan bli handledare. Om körkortet varit återkallat de senaste 3 åren kan möjlighet finnas att handledaren ej godkänns. Under de senaste fem åren genomgått en introduktionsutbildning. Sedan en tid tillbaka får man endast vara handledare till max 5 elever.

Medtag legitimation. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås i pausen.

Innan kursen bör blanketter för körkortstillstånd och tillstånd för att vara handledare beställas ifrån
www.transportstyrelsen.se. Dessa blanketter är personliga och skickas till er folkbokföringsadress.
Beställ dessa dokument i god tid, eller fyll i de direkt på Transportstyrelsens hemsida!